Z veseljem vam svetujemo in pomagamo na vsakem koraku.

Priporočamo, da preverite našo ponudbo in brezplačno preizkusite slušne aparate iz naše ponudbe. Ko se odločate, naj bodo vodila: kakovost, naraven zvok, strokovna pomoč, servis in tudi cena.

Sprejemamo Naročilnice za slušne aparate iz katerekoli ORL ambulante. Izbira dobavitelja je vaša prosta izbira.

 

 

brezplačni preizkus aparatov

POSTOPEK PRIDOBITVE SLUŠNEGA APARATA

Za pridobitev slušnega aparata je postopek natančno predpisan. Da se boste med kopico informacij lažje znašli, v nadaljevanju povzemamo korake, ki so predpisani. Kratek opis / Obširen opis postopkov.

Podlaga za izdajo pripomočka je naročilnica, ki jo predpiše zdravnik specialist ORL, v kolikor ugotovi, da so izpolnjeni medicinski in drugi kriteriji. Ob izdaji naročilnice običajno prejmete tudi informacije o vseh pogodbenih dobaviteljih slušnih aparatov v vaši okolici. Če niste prejeli teh informacij, lahko vse pogodbene dobavitelje slušnih aparatov poiščete tudi na spletnih straneh Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije).

IZBIRA DOBAVITELJA JE VAŠA PROSTA IZBIRA.

Pridobitev slušnega aparata brez pregleda pri ORL specialistu ni mogoča. Seznam vseh ORL ambulant v Sloveniji se nahaja tudi tukaj: www.otorinolaringologija.si.

Če se odločite za slušne centre AUDIO BM, nas najdete v Ljubljani (BTC in Vič), Mariboru, Celju, Novem mestu, Brežicah, Trbovljah, Kopru, Kranju, Murski Soboti, Šempetru pri Gorici in v Velenju. Od septembra 2018 smo z vami tudi na Jesenicah.

Potrošne materiale, kot so na primer baterije za slušne aparate, lahko zelo ugodno kupite tudi v AUDIO BM spletni trgovini.

 

Kratek opis postopkov za pridobitev slušnih aparatov po korakih:

1. Z napotnico osebnega zdravnika obiščite specialista ORL, kjer boste opravili vse potrebne preiskave sluha.

2. Če so izpolnjenje indikacije (85. člen Pravil), vam bo specialist ORL izdal Naročilnico za izposojo slušnih aparatov (če so to vaši prvi slušni aparati). Na Naročilnici so označene šifre za “olive”. S prejeto Naročilnico, ki vam omogoči testiranje (preizkus) slušnih aparatov obiščite dobavitelja. AUDIO BM smo pogodbeni dobavitelj Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

3. Ob obisku AUDIO BM slušnega centra bomo skupaj z vami skrbno izbrali najprimernejšo izvedbo slušnih aparatov, jih izdelali in prilagodili prav za vas – ter vam seveda omogočili tudi brezplačno testiranje* v domačem okolju. Med postopkom privajanja vam bomo stali ob strani in vam z veseljem nudili dodatne prilagoditve in preizkušanje različnih možnosti.

4. Po zaključku testiranja boste ponovno obiskali slušni center, kjer se preveri uporabo. Ob uspešni kontroli boste prejeli Potrdilo o opravljenem testiranju. S tem potrdilom boste ponovno obiskali specialista ORL. Ta vam bo ob zadovoljivem rezultatu izdal Naročilnico za izdajo slušnih aparatov.

5. Prejeto Naročilnico za izdajo slušnih aparatov boste na koncu izročili slušnemu centru, kjer ste testne slušne aparate prejeli na testiranje. Takrat vam v slušnem centru izdajo garancijski list ter nove slušne aparate zapišejo tudi v OnLine sistem. Če ste izbrali osnovni slušni aparat (v cenovnem standardu), ne plačate ničesar, sicer pa le razliko do polne cene, saj ostalo krijejo zdravstvene zavarovalnice. Slušni akustiki v AUDIO BM slušnih centrih vam bomo tudi po prejemu slušnega aparata še naprej na razpolago za brezplačno svetovanje in brezplačne prilagoditve.

* V primeru testiranja vušesne oblike nadstandardne izvedbe je možno manjše doplačilo za izvedbo testiranja, ki se v primeru prevzema že upošteva kot kupnina (skladno s Pravili ZZZS).

 

Bodite zahtevni, saj vas bo slušni aparat spremljal vsaj 6 let.

Slušni center boste v tem času obiskovali večkrat (zaradi testiranja, dodatnih prilagoditev, vzdrževanja, nakupa baterij,…), zato je pomembno, da vam je slušni center čim bliže in na dostopni lokaciji.

AUDIO BM slušni centri imajo povsod možnost brezplačnega parkiranja v neposredni bližini.

 

 

Dobro je vedeti, preden …

DOBAVITELJA IZBERETE SAMI. Če niste prejeli informacij, kdo so pogodbeni dobavitelji slušnih aparatov v vaši bližini, jih lahko poiščete tudi na spletnih straneh Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V iskalnik vpišite besedo “slušni”. Za dodatne informacije se lahko obrnete tudi na ZZZS službo za poslovanje s strankami.

Pri izbiri slušnega aparata ne spreglejte AUDIO BM slušnih centrov. Prepričajte se, zakaj trdimo, da nudimo več za vaš sluh.

 

Preberite izjave naših strank >>

 

 

OPOZORILO
ne kupujte ojačevalcev zvoka preko časopisnih,
TV ali internetnih oglasov. Lahko si poškodujete preostali sluh.

 

Zakaj čakati 7 let?

Po nekaterih statistikah osebe v povprečju odlašajo kar 7 let, preden se odločijo za slušne aparate. Ali ste med njimi tudi vi? Če opažate težave s sluhom je čas, da ukrepate takoj. Morda niti ne veste, da slušni aparati v sedanjem času niso več takšni, kot so bili nekoč. Postali so moderni, diskretni in zmogljivi. Tudi v cenovnem standardu (brez doplačila) se v AUDIO BM slušnih centrih najde zelo kakovostna izbira.

 

 

TRAJNOSTNA DOBA ZA SLUŠNE APARATE IN FM SISTEME

Trajnostno dobo določa Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Trajnostna doba pripomočka je obdobje, pred iztekom katerega zavarovanec ni upravičen do novega pripomočka v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Trajnostne dobe pripomočkov so glede na njihovo naravo in način uporabe različno dolge. Po preteku trajnostne dobe je zavarovana oseba upravičena do novega pripomočka, če zdravnik ugotovi, da je prejšnji funkcionalno neustrezen ali neuporaben. Zavarovana oseba ima pravico do novega pripomočka še pred iztekom trajnostne dobe in sicer v primeru anatomskih in funkcionalnih sprememb, zaradi katerih je postal pripomoček neustrezen. Predlog za nov pripomoček pred iztekom trajnostne dobe poda pooblaščeni zdravnik, o upravičenosti pa odloči imenovani zdravnik.

 

TRAJNOSTNA DOBA ZA SLUŠNE APARATE:

Odrasli
Za starejše od 15 let je trajnostna doba 6 let.

Otroci
Trajnostna doba pri otrocih mlajših od 15 let je odvisna od starosti:
• starost otroka: 0 – 6 let – trajnostna doba 2 leti
• starost otroka: 6 – 15 let – trajnostna doba 3 leta
• starost otroka: več kot 15 let – trajnostna doba 6 let

• trajnostna doba za zahtevnejši slušni aparat je 5 let, ne glede na starost otroka.

 

 

TRAJNOSTNA DOBA ZA FM SISTEME:

• Trajnostna doba za FM sistem je 5 let.

 

 

KDAJ ZAHTEVNEJŠI SLUŠNI APARAT (za otroke)?

Za otroka, ki še ni dopolnil 20 let starosti obstaja možnost izbire zahtevnejšega slušnega aparata. Postopek dobro pozna zdravnik specialist ORL, ki bo tudi svetoval najprimernejšo izbiro. V primeru odločitve za zahtevnejši slušni aparat bo na Naročilnico vpisal ustrezno šifro z nazivom: “DIGITALNI SLUŠNI APARAT ZA OTROKE DO 20. LETA STAROSTI” in izdal “PREDLOG IMENOVANEMU ZDRAVNIKU”. Zavarovalnica prizna višji cenovni standard z Odločbo imenovanega zdravnika ZZZS. S prejeto Odločbo in Naročilnico obiščete dobavitelja, ki si ga izberete sami.

Opomba: Izraz “digitalni” je še iz časov, ko so se digitalni slušni aparati pojavili in so po kakovosti bistveno izstopali od analognih slušnih aparatov. V sedanjem času so že prav vsi slušni aparati 100% digitalni – nimajo pa vsi enake tehnološke izpopolnjenosti. Več o lastnostih sodobnih slušnih aparatov >>

 

KAKO DO FM SISTEMA?

Za pridobitev FM sistema obstajajo trije načini:

 • za otroka, ki še ni dopolnil 15 let in obiskuje osnovno šolo je postopek enak,
  kot za pridobitev zahtevnejšega slušnega aparata.
  Ustrezno dokumentacijo izda specialist ORL.
 • za odraslo osebo je pod določenimi pogoji možno pridobiti FM sistem
  po Zakonu za izenačevanje možnosti invalidov – ZIMI. Več o ZIMI >>
 • samoplačniški nakup

Več o FM sistemih >>

Imate vprašanja? Pišite nam na info@audiobm.si, ali se oglasite v AUDIO BM slušnih centrih.

 

 

PRAVICA DO SLUŠNEGA APARATA

Pravica do medicinskih pripomočkov

Medicinski pripomočki so sredstva potrebna za zdravljenje ali medicinsko rehabilitacijo. Pravico do medicinskih pripomočkov določata Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Zakon) in Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Pravila). Na osnovi teh predpisov Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Zavod) zagotavlja zavarovanim osebam uresničevanje pravic do medicinskih pripomočkov v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Natančneje so vrste pripomočkov ter bolezni in zdravstvena stanja zavarovanih oseb, pri katerih jim je zagotovljen posamezni medicinski pripomoček, s pooblastili, postopki za uveljavljanje pravic in cenovnimi standardi in pogodbenimi cenami opredeljeni v Seznamu s šifrantom, medicinskimi kriteriji, pooblastili, postopki in cenovni standardi.

Vir: www.zzzs.si

Pravica do slušnega aparata – obširen opis protokola

V skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/2006-UPB3, 114/2006-ZUTPG, 91/2007, 71/2008 Skl.US: U-I-163/08-7, 76/2008, 118/2008 Skl.US: U-I-163/08-12, 47/2010 Odl.US: U-I-312/08-31, 62/2010-ZUPJS, 87/2011 in 40/2012-ZUJF) in Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03-prečiščeno besedilo, 35/03-popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06-popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11 in 49/12-v nadaljevanju: Pravila) je v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja zagotovljena pravica zavarovanih oseb do slušnega aparata. To navodilo natančneje opredeljuje zagotavljanje slušnih aparatov  v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Pravila v 85. členu določajo obseg pravice do slušnega aparata in postopek za uveljavljanje pravice do slušnih aparatov.

V nadaljevanju so povzete določbe 85. člena Pravil, ki opredeljujejo pravico do slušnih aparatov in aktivnosti, ki jih bo v postopku predpisovanja in izdaje slušnih aparatov treba izvajati, in sicer:

 1. člen

Zavarovana oseba ima pravico do slušnega aparata za eno ali obe ušesi, če gre za enostransko ali obojestransko izgubo sluha, ki je z zdravljenjem ni mogoče izboljšati in če je s tonsko in govorno preiskavo sluha (avdiometrijo) in testiranjem karakteristik amplifikatorja ugotovljeno, da je s slušnim aparatom mogoče doseči zadovoljiv rehabilitacijski učinek.

Do digitalnega slušnega aparata je upravičena naglušna zavarovana oseba do 20. leta starosti, če ji digitalni slušni aparat omogoči pomembno boljši razvoj govora, razumevanje in sporazumevanje od standardnega slušnega aparata.

Zavarovana oseba je upravičena do slušnega aparata le, če ga tudi uporablja. Po prejemu testnega slušnega aparata in po opravljenih vajah za uporabo aparata, se mora zavarovana oseba v treh mesecih oglasiti pri dobavitelju, ki preveri, če ga je zavarovana oseba dejansko uporabljala. Po opravljenih vajah za uporabo aparata in ugotovitvi, da ga je zavarovana oseba uporabljala, izda napotni (ORL) zdravnik naročilnico. Če zavarovana oseba slušnega aparata ne uporablja, ga je dolžna vrniti dobavitelju, ki v tem primeru od zavoda ne more zahtevati plačila za slušni aparat ali druge stroške.

 

II.

Pri ugotavljanju upravičenosti do slušnega aparata v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja je napotni zdravnik (otorinolaringolog) dolžan upoštevati:

 • zdravstveno stanje zavarovane osebe in njene psihofizične sposobnosti za uporabo slušnega aparata,
  • 
  določbe Pravil, ki se nanašajo na zagotavljanje medicinskih pripomočkov,
  • 
  določbe Šifranta medicinskih pripomočkov in Sklepa o boleznih in zdravstvenih stanjih zavarovanih oseb,
  pri katerih jim je zagotovljen posamezni medicinski pripomoček, za pripomočke za sluh in govor (Priloga 1),
  • 
  Protokol diagnostike in rehabilitacije, ki ga je dne 10.12.2004 sprejel Republiški strokovni kolegij za otorinolaringologijo.

III.

Protokol diagnostike in rehabilitacije, ki ga je dne 10.12.2004 sprejel Republiški strokovni kolegij za otorinolaringologijo določa, cit.:

KDAJ JE INDICIRAN SLUŠNI APARAT:

Indikacijo za preizkus slušnega aparata postavi zdravnik specialist-otorinolarnigolog:

 • Ko sluha ni mogoče izboljšati niti z zdravili niti z operativnim posegom
  – ko je okvara sluha permanentna ali če se pacient za operativni poseg ne odloči.
     • Ko je pacient sam pripravljen uporabljati slušni aparat.
     • Ko je izguba v tonskem pražnem avdiogramu 30 dB in več v vsaj dveh govornih frekvencah.
  • 
  Ko je razumevanje besed v govornem testu manj kot 80%.

PREIZKUS IN NASTAVITEV SLUŠNEGA APARATA:

Opravi defektolog z dodatnim znanjem ali slušni akustik v otorinolaringološki ambulanti ali poslovalnici-servisu slušnih aparatov (pri dobavitelju).

VAJE S SLUŠNIM APARATOM:

 1. V rokovanju s slušnim aparatom (lahko izvaja slušni akustik ali defektolog).
  2. Slušni trening, vaje v ogledovanju, svetovanje za prilagoditev okolja, svetovanje družini (lahko izvaja le defektolog).

Vaje s slušnim aparatom se lahko izvajajo v:

Otorinolaringološki ambulanti
   • V ustreznem zavodu ali centru za usposabljanje oseb s slušno motnjo.

PREDPIS SLUŠNEGA APARATA:

Zdravnik-specialist otorinolaringolog preveri s preizkusi:

• 
Tonsko avdiometrijo v prostem polju s slušnim aparatom.
   • Testiranjem razumljivosti besed s slušnim aparatom.


Pri zadovoljivem rehabilitacijskem učinku zdravnik-specialist otorinolaringolog izda naročilnico za predpis slušnega aparata.«

IV.

Glede na ureditev v:
• Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja in
• Protokolu za zagotavljanje slušnih aparatov
poteka pridobitev slušnega aparata v naslednjih korakih:

 1. Osebni zdravnik ugotovi naglušnost in zavarovano osebo napoti na zdravljenje in rehabilitacijo v otorinolaringološko ambulanto;
 2. Ko napotni zdravnik otorinolaringolog ugotovi potrebo po slušnem aparatu zavarovano osebo, ki bo prvič prejela slušni aparat, seznani, da bo najprej prejela testni slušni aparat, s katerim bo opravila vaje poslušanja in vaje rokovanja s slušnim aparatom. Postopek predvidoma traja do tri mesece.
 3. Napotni zdravnik otorinolaringolog izda zavarovani osebi, ki prvič uveljavlja pravico do slušnega aparata, Naročilnico za medicinski pripomoček (v nadaljevanju: Naročilnica) za izdajo ene ali dveh oliv, glede na število slušnih aparatov, ki jih bo zavarovana oseba testirala in pod opombe označi, da predpisuje izdajo testnega slušnega aparata za največ tri meseceV on-line sistem zapiše predpisane olive. Zavarovani osebi, ki stalno uporablja slušni aparat, katerega trajnostna doba je potekla, in je upravičena do novega slušnega aparata, izda napotni zdravnik otorinolaringolog Naročilnico, na katero predpiše izdajo slušnega aparata in izdajo olive ter oboje, predpis slušnega aparata in olive zapiše v on-line sistem.
 4. Zavarovana oseba prejme slušni aparat pri dobavitelju, ki ima z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije sklenjeno pogodbo. Dobavitelj zavarovani osebi na podlagi naročilnice izdela olivo in izda testni slušni aparat. V on-line sistem dobavitelj zapiše izdajo in vrednosti olive.
 5. Zavarovana oseba izbere ustrezen slušni aparat iz seznama slušnih aparatov, brez doplačila (Priloga 2) ob pomoči slušnega akustika in/ali defektologa, ki slušni aparat nastavi in zavarovano osebo navaja na uporabo aparata ter jo nauči rokovanja s slušnim aparatom. Vaje v poslušanju s slušnim aparatom opravi zavarovana oseba pod vodstvom tima, ki ga vodi napotni zdravnik otorinolaringolog.
 6. Ko je testni slušni aparat izdan in so pri tem upoštevani vsi elementi izdaje, slušni akustik ali tim ugotovi, ali je zavarovana oseba slušni aparat pretežno nosila vsaj 14 dni. Slušni akustik oz. tim izda potrdilo, da zavarovana oseba zna rokovati s slušnim aparatom in ugotovi, ali je slušni aparat nosila. Vzorec potrdila je Priloga 3 tega Navodila.
 7. Zavarovana oseba se s testnim slušnim aparatom in potrdilom zglasi pri napotnem zdravniku otorinolaringologu, kjer opravi vaje iz poslušanja in rokovanja s slušnim aparatom.
 8. Napotni zdravnik otorinolaringolog ugotovi, ali je s slušnim aparatom dosežen ustrezen slušno rehabilitacijski učinek.
 9. Napotni zdravnik otorinolaringolog izda Naročilnico, ko ugotovi, da je s slušnim aparatom dosežen ustrezen slušno-rehabilitacijski učinek. V primeru, da zavarovana oseba s testnim aparatom ni dosegla ustreznega slušno-rehabilitacijskega učinka, ji pooblaščeni zdravnik Naročilnice za izdajo slušnega aparata ne izda.
 10. V primeru ugotovitve potrebe po slušnem aparatu pri otroku ali pri drugi osebi s posebnimi potrebami (npr. starostniku), opravi tim pod vodstvom napotnega zdravnika otorinolaringologa poleg protokola diagnostike tudi izbiro slušnega aparata. Ob izbiri opravi tudi nastavitev slušnega aparata, navajanje na uporabo slušnega aparata z ustreznimi pisnimi in ustnimi navodili, vaje poslušanja in vaje v rokovanju s slušnim aparatom. V tem primeru je tim dolžan izbrati med standardnimi slušnimi aparati iz seznama tipov slušnih aparatov, brez doplačila (Priloga 2) pri vsaj dveh dobaviteljih, ki imajo z Zavodom sklenjeno pogodbo o dobavi slušnih aparatov. Tim v tem primeru ugotovi potrebo po slušnem aparatu in zagotovi izbiro ustreznega slušnega aparata, nastavitev aparata, navajanje na uporabo slušnega aparata z ustreznimi ustnimi in pisnimi navodili ter vaje poslušanja.
 11. Zavarovana oseba ob prevzemu testnega slušnega aparata prejme reverz za do tri mesece, s katerim se zaveže, da bo slušni aparat vrnila najkasneje v roku 90 dni od prejema slušnega aparata oz. bo dobavitelju predložila Naročilnico za izdajo slušnega aparata.
 12. V času preskusa testnega slušnega aparata lahko zavarovana oseba kadarkoli slušni aparat vrne dobavitelju, kjer je slušni aparat prejela. V primeru vračila testnega slušnega aparata ji je dobavitelj dolžan izročiti kopijo predhodno predložene Naročilnice in potrdilo o vračilu slušnega aparata. S kopijo naročilnice lahko zavarovana oseba v trimesečnem obdobju testira drug slušni aparat pri drugem dobavitelju. Prvemu dobavitelju zavarovana oseba ni dolžna pojasnjevat razlogov za vračilo oz. svoje nezadovoljstvo s prejetim slušnim aparatom.

V.

Zavarovana oseba prejme slušni aparat pri enem od pogodbenih dobaviteljev Zavoda.

Izdaja slušnega aparata pri dobavitelju vključuje:

• 
izbiro ustreznega standardnega slušnega aparata (nadstandardne izvedbe so na voljo z doplačilom),
• 
nastavitev aparata,
• 
navajanje na uporabo slušnega aparata z ustreznimi ustnimi in pisnimi navodili.

Dobavitelj slušnih aparatov na podlagi Naročilnice za izdajo olive in testnega slušnega aparata zaračuna olivo za slušni aparat. Izdajo in vrednost olive zapiše v on-line sistem.  V primeru, ko je predpisan v-ušesni testni slušni aparat in namerava zavarovana oseba testirati več tipov aparatov, lahko za potrebe testiranja uporablja za-ušesne slušne aparate. Lahko pa uveljavlja pravico do testiranja v-ušesnega slušnega aparata in sama nosi stroške zamenjave olive za v-ušesni slušni aparat.

Po opravljenem testiranju in ugotovitvi upravičenosti do slušnega aparata pooblaščeni zdravnik predpiše izdajo slušnega aparata na Naročilnico (brez olive) in predpisani slušni aparat vnese v on-line sistem. Dobavitelj v on-line sistem vnese izdajo in vrednost slušnega aparata.

VI.

Izvajalci zdravstvenih storitev, ki opravljajo otorinolaringološko dejavnost in pri katerih v timu niso vključeni defektologi, lahko zavarovane osebe napotijo na vaje poslušanja v naslednje zavode oz. centre za sluh in govor:

  • Center za korekcijo sluha in govora Portorož, Sončna pot 14,
  • Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Vojkova 74,
  • Center za sluh in govor Maribor, Vinarska 6.

Izvajalci zdravstvenih storitev, ki opravljajo otorinolaringološko dejavnost in ob zdravniku ne morejo zagotoviti ustreznih timov za izvajanje tega navodila in navedenega protokola diagnostike in rehabilitacije, ne izpolnjujejo pogojev za predpisovanje slušnih aparatov v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Postopki opredeljeni v tem navodilu in protokolu ne opredeljujejo zahtev, ki do sedaj v obveznem zdravstvenem zavarovanju ne bi bile opredeljene. To navodilo zahteva le njihovo dosledno izvajanje.

To Navodilo se začne uporabljati 1.1.2013. Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati Navodilo o zagotavljanju slišnih aparatov po 1.1.2005, št. 5504-12/2004-DI, z dne 3.1.2005, in Sprememba I tega Navodila, št. 5504-12/2004-DI/25, z dne 9.2.2005.

Datum: 30.11.2012

 

 

Če opažate slabši sluh priporočamo, da opravite test sluha in obiščete zdravnika.

 

Brezplačno informativno testiranje sluha lahko brez stroškov in čakanja opravite  v AUDIO BM slušnih centrih. Vabljeni.

Čakalne vrste_e_napotnica_narocanje_ORL_naglusnost_slusni_aparati

AUDIO BM hearing centers are contract retailers for Health Insurance Institute of Slovenia ZZZS.

We accept hearing aid referrals from all ENT clinics.  Choosing a hearing aid supplier is your FREE choice. Before buying a hearing aid, get to know and try out one of ours.

Ekskluzivno_v_Sloveniji-Unitron_in_Sonic_slusni_aparati-AUDIO_BM-centri_servis_oskrba_vzdrzevanje_svetovanje_naglusnost

Many customers confirm our commitment to providing help so you can again hear and live better.

At AUDIO BM we work professionally and with our heart. We provide excellent service and the latest hearing aid models to meet all your needs and suit all generations - even at no extra cost.

WE REPRESENT WELL KNOWN AND RELIABLE TRADEMARKS