V AUDIO BM pomagamo boljše slišati otrokom

Vsakršna, tudi najmanjša izguba sluha v zgodnjem otroštvu, se lahko odraža na govorno-jezikovnem razvoju.

S posebnim občutkom pomagamo boljše slišati otrokom in jim s tem zagotavljati odlične pogoje za razvoj dobrih lingvističnih sposobnosti in osebnostni razvoj, kot ga imajo dobro slišeči vrstniki.

Spoznajte Unitron maskoti za otroke in se igrajte z njima.

Unitron maskoti za otroke

Poslušanje

Poslušanje je osnova za razvoj govorjenega jezika. Za razvoj dobrih lingvističnih sposobnosti je pomembno kritično obdobje v razvoju poslušanja, to je do šestega meseca starosti. Okvara sluha ima v otroški dobi (prelingvalno gluh) bistveno drugačen pomen kot okvara sluha, nastala po obdobju, ko se je govor že zgradil in utrdil (postlingvalno gluh) Percepcija govora je zahtevna, ker ta ni sestavljen iz posameznih in nespremenljivih enot. Zanjo je pomembno pravilno delovanje slušnega sistema.

Razvoj gluhega in naglušnega otroka poteka po enakih zakonitostih kot razvoj slišečega otroka. Izguba sluha prinaša posebnosti v razvoju, saj vpliva na razvoj jezika, govora in komunikacije. Gre za posebnosti v razvoju jezika, govora in verbalne komunikacije, kar pa je močno povezano tudi z drugimi področji, kot so spoznavno, socialno in osebnostno področje. Govor podpira mišljenje in obratno. Mišljenje in govor sta dve fazi istega procesa, ki vplivata tudi neposredno druga na drugo, zato vpliv slušne motnje, ki ovira razvoj govora, vpliva tudi na razvoj mišljenja. Vse to pa vpliva na otrokov celostni razvoj. Slab sluh in slab govor preprečujeta otroku vključitev v skupnost s slišečimi otroki in vplivata na tempo razvoja ostalih področij. Vsa ta drugačnost pa ni posledica same gluhote, slabših sposobnostih zaradi tega, prizadetosti, nezmožnosti, saj ima gluh ali naglušen otrok enake potenciale kot slišeči otrok.

Razvoj govora poteka spontano. Posnemamo to, kar slišimo. Če dobro slišimo in imamo dobro razvite intelektualne sposobnosti, se lahko ustrezno naučimo verbalnega maternega jezika, ga uporabljamo, imitiramo in nenazadnje tudi ustvarjamo.

Če otrok ne sliši …

Če otrok ne sliši, se najbolj pozna pri njegovem razvoju jezika, govora in predvsem komunikacije. Gluhi ali naglušni otroci zaznavajo svet skozi oči, tako pa so prikrajšani za spontano učenje govora preko akustičnega kanala.

Poslušanje je proces, v katerem se otrok uči prepoznavati in razumevati zvočne signale. Je rezultat iskanja pomena zvoka. Ključni elementi tega procesa zajemajo štiri stopnje: zaznavanje, razločevanje, prepoznavanje in razumevanje zvočnih signalov.

Poslušanje je kognitivni proces. Za razumevanje govora se morajo akustični vzorci – glasovi – nemoteno prenesti in »zapisati« v akustični spomin, da jih možgani lahko integrirajo in prepoznajo besedo ali stavek.

Poslušanje je proces, v katerem se otrok uči prepoznavati in razumevati zvočne signale.

V AUDIO BM za otroke poskrbimo s posebnim občutkom in z odličnimi rešitvami, ki omogočajo ponovno poslušanje.

Trajnostne dobe slušnih aparatov

TRAJNOSTNA DOBA SLUŠNIH APARATOV PRI OTROCIH

Trajnostna doba pri otrocih mlajših od 15 let je odvisna od starosti:

 • starost otroka: 0 – 6 let – trajnostna doba 2 leti
 • starost otroka: 6 – 15 let – trajnostna doba 3 leta
 • starost otroka: več kot 15 let – trajnostna doba 6 let
 • trajnostna doba za zahtevnejši slušni aparat je 5 let, ne glede na starost otroka.

 

TRAJNOSTNA DOBA ZA FM SISTEME

 • Trajnostna doba za FM sistem je 5 let.

 

 

KDAJ ZAHTEVNEJŠI SLUŠNI APARAT (za otroke)?

Za otroka, ki še ni dopolnil 20 let starosti obstaja možnost izbire zahtevnejšega slušnega aparata. Postopek dobro pozna zdravnik specialist ORL, ki bo tudi svetoval najprimernejšo izbiro. V primeru odločitve za zahtevnejši slušni aparat bo na Naročilnico vpisal ustrezno šifro z nazivom: “DIGITALNI SLUŠNI APARAT ZA OTROKE DO 20. LETA STAROSTI” in izdal “PREDLOG IMENOVANEMU ZDRAVNIKU”. Zavarovalnica prizna višji cenovni standard z Odločbo imenovanega zdravnika ZZZS. S prejeto Odločbo in Naročilnico obiščete dobavitelja, ki si ga izberete sami.

Opomba: Izraz “digitalni” je še iz časov, ko so se digitalni slušni aparati pojavili in so po kakovosti bistveno izstopali od analognih slušnih aparatov. V sedanjem času so že prav vsi slušni aparati 100% digitalni – nimajo pa vsi enake tehnološke izpopolnjenosti.

KAKO DO FM SISTEMA?

Za pridobitev FM sistema obstajajo trije načini:

 • za otroka, ki še ni dopolnil 15 let in obiskuje osnovno šolo je postopek enak,
  kot za pridobitev zahtevnejšega slušnega aparata.
  Ustrezno dokumentacijo izda specialist ORL.
 • za odraslo osebo je pod določenimi pogoji možno pridobiti FM sistem
  po Zakonu za izenačevanje možnosti invalidov – ZIMI. Več o ZIMI >>
 • samoplačniški nakup

Slušni aparati

Računalniško nastavljenje slušnih aparatov Unitron in Sonic poteka s sodobnimi programi, v katerih so skrbno upoštevani vsi potrebni podatki o sluhu otroka. Tako je zagotovljeno, da je nastavitev slušnih aparatov pri otrocih kar najbolj primerna.

Za majhna ušeska izberemo ušesne kljukice, ki so prilagojene otrokom, saj so uhlji otrok praviloma manjši. Iz mehkega materiala izdelamo ušesne vložke (olive), ki so udobne in stabilne.

Za odlično poslušanje nudimo odlične rešitve. Otroci si to še posebej zaslužijo! Slušni aparati Unitron in Sonic iz AUDIO BM ponudbe so najnovejših generacij. Že tisti, ki so v cenovnem standardu imajo lastnosti, ki jih običajno v cenovnem standardu ne gre niti pričakovati. Preverite našo ponudbo za otroke in o podrobnostih vprašajte naše slušne akustike.

Brezžični dodatki s katerimi premagate negativni vpliv razdalje, hrupa in odmeva - FM SISTEMI

Včasih slušni aparat, polžev vsadek ali kostno usidrani slušni aparat BAHA niso dovolj, saj je v okoljih lahko veliko negativnih vplivov na zvok, kot so na primer: oddaljenost od govorca, odmevnost prostorov in hrup. FM sistemi so zelo uveljavljeni za uporabo v šoli.

Comfort Digisystem FM sistemi, ki jih dobavljamo v AUDIO BM slušnih centrih so primerni za uporabo s slušnimi aparati, polževimi vsadki (kohlearnimi implanti) ali kostno usidranimi slušnimi aparati BAHA. Prenos signala je DIGITALEN – zagotovljena najvišja kakovost!

Razlike med slikama AUDIO BM

Med slikami je kar 17 razlik. Poišči jih!

Rešitev se nahaja spodaj na tej strani.

Druge rešitve

Kaj pa, če slušni aparat ni dovolj?

Predvsem: zaupajte stroki. Zdravniki specialisti ORL vam bodo znali svetovati in vam predlagali najboljše rešitve. Morda je zaradi hude izgube sluha potrebno uporabiti drugačno vrsto pripomočka. Gotovo ste že slišali za polževe vsadke. V Sloveniji so prvo operacijo izvedli v Univerzitetnem Kliničnem centru Ljubljana marca 1996 ter prvo v Univerzitetnem Kliničnem centru Maribor leta 2007. Uspehi so izjemni. Izbira je možna med tremi priznanimi proizvajalci polževih vsadkov in sicer: Cochlear, MED-EL in Advanced Bionics.

Za boljše premoščanje določenih težav, ki jih imate, kljub uspešni uporabi slušnih aparatov, se posvetujte z AUDIO BM slušnim akustikom. Pregledali boste ponudbo drugih tehničnih pripomočkov, kot so na primer: FM sistemi, posebni telefoni za naglušne, indukcijske slušne zanke in podobno.

Katera pot je prava

Katera vrvica je prava za odpiranje okna? A, B, C, D ali E?

Rešitev se nahaja spodaj na tej strani.

Skrb za otroška ušesa

Otroci so zelo dovzetni za vnetje ušesa, zato moramo nameniti posebno pozornost čiščenju njihovih ušes. Ozki sluhovodi, kratka evstahijeva cev, nerazvit imunski sistem in velika izpostavljenost mikrobom, ki povzročajo vnetje žrela, so dejavniki, ki najbolj pripomorejo k nastanku vnetja srednjega ušesa.

Otrok ob vnetju ušesa čuti hude bolečine, zato je pametno, da z ustrezno higieno ušes čim bolj zmanjšamo možnost za to obolenje. Zaradi posebnosti otroških sluhovodov moramo z njimi ravnati še posebej pazljivo.

Z vatiranimi palčkami lahko čistimo le uhelj, njeni uporabi v sluhovodu pa se moramo izogibati. To velja za otroke in odrasle.

Z vatiranimi palčkami ne čistimo sluhovodov!

otroci čiščenje ušes

Poslanstvo slušnih akustikov v AUDIO BM je, da s posebnim občutkom pomagamo boljše slišati otrokom in jim s tem zagotavljati odlične pogoje za razvoj dobrih lingvističnih sposobnosti in osebnostni razvoj, kot ga imajo dobro slišeči vrstniki.

Rešitev – 17 razlik med slikama  >>
Rešitev za uganko, katera vrvica je prava, je: D

Čakalne vrste_e_napotnica_narocanje_ORL_naglusnost_slusni_aparati

AUDIO BM hearing centers are contract retailers for Health Insurance Institute of Slovenia ZZZS.

We accept hearing aid referrals from all ENT clinics.  Choosing a hearing aid supplier is your FREE choice. Before buying a hearing aid, get to know and try out one of ours.

Ekskluzivno_v_Sloveniji-Unitron_in_Sonic_slusni_aparati-AUDIO_BM-centri_servis_oskrba_vzdrzevanje_svetovanje_naglusnost

Many customers confirm our commitment to providing help so you can again hear and live better.

At AUDIO BM we work professionally and with our heart. We provide excellent service and the latest hearing aid models to meet all your needs and suit all generations - even at no extra cost.

WE REPRESENT WELL KNOWN AND RELIABLE TRADEMARKS